Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

necklace#handmade#brass#patina#bezel on tube#bezel on wire#zirgon#Anastasia Iordanaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου